ДАВНИНА
АНТИЧНIСТЬ
Нiчийний хруль
4+
IСТОРIЯ
Українськi диковиська
7+
4+
Євині ями
4+
до I до Р. Х.
VIII до Р. Х. – V пiсля Р. Х.
Олениця
бiжить по морю
4+
Стрiла
степу
4+
V – IX столiття
ТЕМНI ВIКИ