Як створюються книжки "Порталу"

Кожна книжка проходить великий шлях вiд iдеї до створення.
План, створенний експертами-iсториками
Тема
Аналiз запиту дитини, вiковi особливостi
Iсторики, освiтяни, та психологи консультують автора
Написання
твору з консультацiями експертiв
Пошук автора за жанром, стилiстикой
Аналiз тексту на вiдповiднiсть задуму, цiнностям, свiтоглядним моделям
Пошук iлюстратора за жанром, cтилiстикой
Зворотнiй зв'язок вiд групи iсторикiв, психологiв, освiтян
Фокус-групи у школах з дiтьми
Допрацювання твору
Розробка супровiдних матерiалiв
Iсторики та освiтяни консультують iлюстратора
Верстка
i макетування книжки
Створення
iлюстрацiй
Синопсис –
iсторичне тло i свiтовий контекст